Сторінка фізінструктора

 

«Життя і здоров’я – найдорожче,

що є у людини, тому підхід до них

повинен бути найсерйознішим

і ретельно вивченим».

Г.Малахов

Метою фізичного виховання є:

·         охорона і зміцнення здоров’я;

 

·         підвищення опору і захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності;

 

·         своєчасне формування у дітей життєво важливих рухових умінь та навичок;

 

·         розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й підготовленості взагалі;

 

·         на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу життя.

 

Вихователь та інструктор з фізичного виховання створюють умови для гармонійного фізичного розвитку дітей – не просто організовують оптимальний руховий режим протягом дня, а й дбають про те, щоб у хлопчиків і дівчаток не згасало бажання рухатись, вправлятися в спритності, тренувати свою сміливість. Щоб не тільки свято, а й будні повнилися для них сюрпризами і цікавинками.

Міцне здоров’я та оптимальний фізичний стан – це базисна основа, на якій розвиваються всі можливості дитини, зокрема і розумові. У свою чергу, вищий рівень розумового розвитку дошкільника дає змогу успішніше розв’язувати проблеми фізичного гарту. Саме в період дошкільного дитинства закладаються основи здоров’я, довголіття, різносторонньої рухової підготовки і гармонійного фізичного розвитку.

 

 

Фізичне виховання дітей дошкільного віку
       У дошкільному дитинстві закладаються основи здоров'я, виховуються основні риси особистості людини. Сім'я, дошкільні заклади створюють сприятливі умови для оптимального фізичного розвитку дитини, отримання знань про людський організм, опанування санітарно-гігієнічних навичок. Дитина повинна поступово вчитися бути творцем досконалості свого тіла, здоров'я. Міцне здоров'я є запорукою розвитку дитини в інших особистісних аспектах. На цій особливості наголошує народна мудрість: «У здоровому тілі — здоровий дух», — стверджували в античні часи; «Нема щастя без здоров'я», — гласить українське прислів'я.
У перші шість-сім років фізичне виховання є основою всебічного розвитку дитини:

- зміцнення здоров'я;

- забезпечення гармонійного розвитку організму;

-  розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості тощо);

- підвищення фізичної та розумової працездатності;
- загартування організму;

- прищеплення культурно - гігієнічних навичок,

- формування уявлень про здоровий спосіб життя;

- виховання потреби у заняттях фізичною культурою і спортом.
Фізичний розвиток у дошкільному віці є особливо стрімким. З огляду на це фізичне виховання має бути своєчасним, методично правильно організованим.
Фізичне здоров'я є головною умовою духовного і морального здоров'я дитини. У період дошкільного дитинства закладається фундамент здоров'я, формуються життєво необхідні рухові навички, вміння, розвиваються важливі фізичні якості, що свідчить про необхідність правильного фізичного виховання, яке має сприяти оздоровленню і повноцінному розвитку дитини.
Фізичний розвиток — процесс зміни морфологічних і функціональних ознак організму, основою якого є біологічні процеси, зумовлені спадковими генетичними факторами, умовами зовнішнього середовища і вихованням.

 

 

Дитина зростає веселою, бадьорою та спритною, допитливою й готовою активно пізнавати навколишній світ дише за умови, якщо вона почувається здоровою. Тому постійна турбота про фізичний розвиток і зміцнення здоров'я дітей є одним з основних завдань дошкільного закладу. Літом більшу частину дня діти проводять на відкритому повітрі, - зокрема на фізкультурному майданчику.

 

                                        Спорт - здоров'я!

                                        Спорт - наш  друг!

                                        Спорт - це гра, це радість, рух!

                                        Спорт - це дружба,

                                        Спорт це сила,

                                        Спорт дарує людям крила!