Нормативні документи

Нормативно-правові документи,

що регламентують діяльність ДНЗ

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України «Про освіту»

Конвенція «Про права дитини»

Положення «Про дошкільний навчальний заклад»

Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 228)

Санітарні правила влаштування і утримання дитячих дошкільних закладів, (від 22.12.1975р. № 1374-75)

Кодекс Законів про працю України

Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України ( наказ МОН України від 20.12.1993р. № 455)

Наказ МОН України від 07.11.2000р. № 522 “Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності”

Наказ МОН України  від 20.02.2002р. № 114 “Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”

Наказ  МОН України від 24.04.2003р. № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”

Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (наказ МОН України від 24.07.2001р. № 658 та від 16.08.2004р. № 658)

Лист МОН України від 27.11.2007р. № 1/9-711 “Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів”

 

Звернути увагу:

Кожен дошкільний навчальний заклад складає та затверджує за поданням власника  і профспілкового комітету правила внутрішнього трудового  розпорядку.

 

Нормативно-правові документи, що регламентують організацію роботи з дітьми дошкільного віку

     Наказ МОН України " Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Листи МОН України:

від 17.08.2005р. № 1/9-431 “Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах

від 19.05.2006р. № 1/9-349 “Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, в дошкільних навчальних закладах”

від 24.01.2007р. №1/9-36 “Про режим роботи дошкільних навчальних закладів”

від 17.12.2008 рдо кінця оздоровчого періоду.

 

 

Нормативно-правові документи (медичне обслуговування)

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах” (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826)

Спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров № 1/9-323 “Щодо аналізу виконання норм харчування та вжиття заходів на їх покращення;

 

Нормативно-правові документи (кадрові питання)

Закон України “Про відпустки”

Постанова КМУ від 14.04.1997р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної відпустки тривалістю до 56 календарних днів…” (із змінами)

Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)

Закон України “Про звернення громадян”

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників (наказ від 29.07.1993р. № 58 із змінами)

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ МОН України від 20.08.1993р. № 310 із змінами від 01.12.1998р. № 419)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005р. № 396 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам”

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007р. № 1/9-706 щодо присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист”, “старший вихователь”

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями)

 (п.24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (зі змінами та доповненнями).

 

Зміни до ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про дошкільну освіту”

абзац«(до досягнення дитиною п'ятирічного віку)»МОН України від 09.11.2010 №1070 “Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”